banner

AirEuropas flotta

Flottan består av totalt 42 flygplan och är en av Europas modernaste med en genomsnittsålder på tre år. Våra destinationer utanför Europa är bl a: Santo Domingo, Havanna, Buenos Aires, Caracas, Punta Cana, Cancun, Mexico, New York och Miami.

Med vår moderna Airbus 330 tar vi er till de flesta utav våra långdestinationer. Embraern är det senaste tillskottet i flottan och trafikerar London Gatwick-Madrid två gånger per dag.

AirEuropas flotta